Tobbes glassverkstad
Hantverksglass från Österskär inspirerad av italiensk gelato

Hitta till glassverkstan!

Försäljning sker i villan på Dadelvägen 19 i Österskär. En länk till karta i google maps finns här

Tobbe nås på tel nr 073-5036606 eller info@tobbesglassverkstad.se